April 16, 2024

Sponsored Submit

Forward of Donegal Training and Coaching Board’s Additional Training and Coaching (FET) Honest on 28 and 29 February within the Radisson Blu Lodge in Letterkenny, we’re showcasing the experiences of present and former FET college students.


An anesthetist from Ukraine has upskilled with Donegal Training and Coaching Board (ETB) to discover a rewarding job throughout his time in Eire.

Valerii Iakovchuk, who fled the conflict in Ukraine and is now residing in Dungloe, longs to follow medication in Eire. 

However first, he has to go an English language examination and different medical exams to be recertified to follow.

Valerii determined to enhance his English abilities via work and training with the assist of Donegal ETB’s Additional Training and Coaching (FET) Service. 

He was all the time all for finance and insurance policies, so in his willpower to get again into employment, he got down to acquire the talents to enter the brand new sector.

Valerii discovered a full-time administration job quickly after finishing a Degree 2 ACCA Diploma in Monetary and Administration Accounting. This can be a blended course going down on-line 4 days, with an in-person workshop sooner or later per week.

College students additionally undertake QQI Degree 5 part awards Handbook and Computerised Payroll, Handbook and Computerised Bookkeeping and Begin Your Personal Enterprise. 

“The ETB is stuffed with pleasant and useful employees. I used to be very pleased to attend the Letterkenny Coaching Centre,” Valerii stated.

“I realized PRSI, USC, tax credit, and it helped me discover my work.”

Valerii succeeded in his exams and along with his newfound abilities he was employed regionally.

Valerii Iakovchuk

Valerii didn’t cease there, in his drive to achieve extra {qualifications} he enrolled in a part-time night programme to get an ACCA Degree 3 qualification in Monetary and Administration Accounting. This night course is funded via the Expertise to Advance initiative.

“This course is extra particular and may be very fascinating for me to study extra about accounting.

“I see there’s a lack of accountants in Eire and I might suggest this nice career.”

Valerii’s first career as an anesthetist remains to be calling him, he says, and he has his sights set on perfecting his English. English language coaching with Donegal ETB has been an enormous a part of his coaching for the upcoming Worldwide English Language Testing System (IELTS). 

Valerii is eager to reward his lecturers for his or her assist over the previous two years. “Marguerite McGee and Claire Curran have been fabulous and Elena Gill in Grownup Steerage is simply superb. They clarify all the pieces so clearly.

“ETB is good, it has nice employees and nice programs. I might suggest everybody who needs to discover a job to investigate with the group.”

Valerii’s ACCA Diploma was funded by the European Union – NextGenerationEU.

Valerii’s programs are solely a few of the many full and part-time enterprise and IT programs provided by Donegal ETB’s FET Service – you’ll discover their full vary of programs throughout the county on their web site, the place you can too apply on-line at any time: www.donegaletb.ie/fetcoursefinder

Come alongside to Donegal ETB’s 2024 FET Honest on 28 and 29 February within the Radisson Blu Lodge in Letterkenny to seek out out extra:

  • Wednesday 28 February, 7.00-9.00pm: Faculty leavers, their mother and father/guardians, Steerage Counsellors and college Principals and Deputies are invited to attend to listen to about FET choices throughout the county. These at present in employment and in search of to upskill are additionally invited to listen to about upskilling alternatives provided by the FET Service. 

Panel discussions on FET choices (PLCs, traineeships and tertiary levels), apprenticeships and worker coaching helps start at 7.00pm.

  • Thursday 29 February, 10.00am-2.00pm: Those that would really like data on the wide selection of full and part-time training and coaching alternatives offered by the ETB’s FET Service are invited to come back alongside to talk to employees to seek out out extra. There will likely be interactive abilities demonstrations all through the day.

Keep watch over their social media accounts (Fb, X/Twitter, Instagram and LinkedIn) for updates and additional particulars or contact the ETB’s Grownup Steerage and Info Service on 074 91 78088, electronic mail [email protected] or full this internet type and so they’ll get again to you: www.donegaletb.ie/adultguidance.


Roimh Aonach Breisoideachais agus Oiliúna (FET) Bhord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall ar an 28 agus an 29 Feabhra san óstán Radisson Blu i Leitir Ceanainn, táimid ag cur éispéiris mac léinn reatha agus iarmhac léinn FET os comhair an phobail.


Tá ainéistéisí ón Úcráin tar éis cur lena chuid scileanna le Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall (ETB) chun publish tairbheach a bhaint amach le linn a ama in Éirinn.

Tá fonn ollmhór ar Valerii Iakovchuk, a theith ón gcogadh san Úcráin agus a bhfuil cónaí air ar an gClochán Liath, leigheas a chleachtadh in Éirinn. 

Ach ar dtús, caithfidh sé pas a fháil i scrúdú Béarla agus i scrúduithe leighis eile chun a bheith deimhnithe chun cleachtadh arís.

Shocraigh Valerii a scileanna Béarla a fheabhsú trí obair agus oideachas le tacaíocht ó Sheirbhís Breisoideachais agus Oiliúna (FET) ETB Dhún na nGall. 

Bhí suim aige i gcónaí in airgeadas agus i bpolasaithe, agus mar gheall ar a dhiongbháilteacht filleadh ar an bhfostaíocht, rinne sé iarracht na scileanna a fháil le dul isteach san earnáil nua.

D’aimsigh Valerii publish lánaimseartha riaracháin go luath i ndiaidh dó Dioplóma ACCA Leibhéal 2 i gCuntasaíocht Airgeadais agus Bainistíochta a bhaint amach. Is cúrsa cumaisc é search engine optimization a bhíonn ar siúl ar líne ceithre lá in aghaidh na seachtaine, le ceardlann pearsanta lá amháin sa tseachtain.

Tugann daltaí faoi na dámhachtainí search engine optimization a leanas atá mar chuid den QQI Leibhéal 5: Párolla Láimhe agus Ríomhairithe, Leabharchoimeád Láimhe agus Ríomhairithe agus Tosaigh do Ghnó Féin. 

“Tá foireann chairdiúil agus chabhrach ag ETB. Bhí mé an-sásta freastal ar an Ionad Oiliúna Leitir Ceanainn,” a dúirt Valerii.

“D’fhoghlaim mé faoi ÁSPC, MSU, chreidmheasanna cánach, agus chabhraigh sé liom mo chuid oibre a aimsiú.”

D’éirigh le Valerii ina chuid scrúduithe agus mar gheall ar a scileanna nua, fuair sé fostaíocht ina cheantar áitiúil.

Níor cease Valerii ansin, agus é ag iarraidh níos mó cáilíochtaí a bhaint amach, chláraigh sé i gclár oíche páirtaimseartha chun cáilíocht ACCA Leibhéal 3 i gCuntasaíocht Airgeadais agus Bainistíochta a bhaint amach. Maoinítear an cúrsa oíche search engine optimization tríd an tionscnamh maidir le Scileanna le Dul Chun Cinn.

“Tá an cúrsa search engine optimization níos sonraí agus tá sé an-suimiúil dom tuilleadh a fhoghlaim faoi chuntasaíocht.

“Tá sé tugtha faoi deara agam go bhfuil easpa cuntasóirí in Éirinn agus mholfainn an ghairm iontach search engine optimization.”

Dúirt Valerii go bhfuil sé fós ag iarraidh tabhairt faoin gcéad ghairm a bhí aige mar ainéistéisí agus tá sé meáite ar snas a chur ar a chuid Béarla. Bhí oiliúint sa Bhéarla le ETB Dhún na nGall ina cuid mhór dá oiliúint don Chóras Tástála Idirnáisiúnta Béarla (IELTS) atá le teacht. 

Ba mhaith le Valerii a chuid múinteoirí a mholadh as an tacaíocht a thug siad dó le dhá bhliain anuas. “Tá Marguerite McGee agus Claire Curran tar éis a bheith iontach agus tá Elena Gill sa rannóg Treoir d’Aosaigh ar fheabhas ar fad. Míníonn siad gach rud ar bhealach atá iontach soiléir.

“Tá ETB iontach ar fad, tá foireann agus cúrsaí iontacha aige. Mholfainn do gach duine ar mian leo publish a fháil dul i dteagmháil leis an bhfoireann.”

Mhaoinigh an tAontas Eorpach Dioplóma ACCA Valerii – NextGenerationEU.

Níl i gcúrsaí Valerii ach cuid den iliomad cúrsaí gnó agus TF lánaimseartha agus páirtaimseartha atá á dtairiscint ag Seirbhís FET ETB Dhún na nGall – tá a raon iomlán cúrsaí ar fud an chontae le fáil ar a suíomh gréasáin, áit ar féidir leat iarratas a dhéanamh ar líne am ar bith: www.donegaletb.ie/fetcoursefinder.

Chun tuilleadh eolais a fháil, bígí linn ag Aonach FET ETB Dhún na nGall 2024 ar an 28 agus an 29 Feabhra san Óstán Radisson Blu i Leitir Ceanainn:

  • Dé Céadaoin an 28 Feabhra, 7.00-9.00pm: Tugtar cuireadh do lucht fágála scoile, a gcuid tuistí/caomhnóirí, Comhairleoirí Gairmthreorach agus Príomhoidí agus Príomhoidí Tánaisteacha scoile freastal chun cloisteáil faoi roghanna FET ar fud an chontae. Tugtar cuireadh fosta dóibh siúd atá fostaithe faoi láthair agus atá ag iarraidh uas-sciliú cloisteáil faoi na deiseanna uas-scilithe a thairgtear tríd an tSeirbhís FET. 

Cuirfear tús le pléití painéil ar roghanna FET (cúrsaí iar-Ardteistiméireachta, cúrsaí oiliúna agus céimeanna triú leibhéal), printíseachtaí agus tacaíochtaí oiliúna fostaithe ag 7.00pm.

  • Déardaoin an 29 Feabhra, 10.00am-2.00pm: Tugtar cuireadh dóibh siúd ar mhaith leo eolas maidir leis an raon leathan deiseanna oideachais agus oiliúna lánaimseartha agus páirtaimseartha atá á gcur ar fáil ag Seirbhís FET ETB teacht chun labhairt leis an bhfoireann chun tuilleadh a fháil amach. Beidh taispeántais scileanna idirghníomhacha ar siúl i rith an lae.

Coinnigh súil ar a gcuntais meán sóisialta (Fb, X/Twitter, Instagram agus LinkedIn) faoi choinne nuashonruithe agus sonraí breise, nó téigh i dteagmháil le Seirbhís Treorach agus Eolais d’Aosaigh ETB ar 074 91 78088, ríomhphost [email protected], nó comhlánaigh an fhoirm ghréasáin search engine optimization, agus rachaidh siad i dteagmháil leat: www.donegaletb.ie/adultguidance.

 

Ukrainian physician upskills in Donegal whereas pursuing dream of training medication was final modified: February twenty third, 2024 by Rachel McLaughlin

Tags: