May 23, 2024

Donegal Schooling and Coaching Board are updating their Half-time Substitute Trainer Panel for the 2023/2024 Session.

In case you are obtainable for substitution work, please click on HERE to full the shape with a purpose to be thought of for any brief to medium time period educating positions which will come up.  Garda Vetting is a vital requirement in registering for substitute educating.

PAINÉAL MÚINTEOIRÍ IONAID PÁIRTAIMSEARTHA

2023/2024 Seisiún

Tá nuashonrú á dhéanamh ag Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall ar a bPainéal Múinteoirí Ionaid Páirtaimseartha do Sheisiún 2023/2024

Má tá tú ar fáil le haghaidh obair ionadaíochta, cliceáil ANSEO le do thoil chun an fhoirm a chomhlánú le go gcuirfear san áireamh tú d’aon phoist ghearrthéarmacha agus mheántéarmacha a d’fhéadfadh teacht chun cinn. Tá Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána riachtanach chun clárú le haghaidh teagasc ionaid.

Vacancies: Donegal ETB compiling Half-Time Substitute Trainer Panel was final modified: August thirtieth, 2023 by Employees Author

Tags: